Daniel de Vin

Daniel de Vin

Daniel de Vin is gewoon hoogleraar bij de opleiding
Taal- en Letterkunde.


  • e-mail:
  • adres:
  • lokaal:
  • telefoon: +32 2 460 41 54 (thuis)
  • fax.:

Curriculum vitae

Daniel de Vin (°1944) studeerde Germaanse filologie aan de Rijksuniversiteit Gent en promoveerde er in 1976 op een proefschrift over Max Frischs Tagebücher (Keulen, Böhlau, 1977).

Hij was van oktober 1968 tot januari 1980 werkzaam als lector Nederlands aan de Freie Universität Berlin, vanaf februari 1980 als docent Duitse letterkunde aan de Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius (UFSAL). Hij is nu gewoon hoogleraar aan de K.U. Brussel. Van 1996 tot 2000 was hij voorzitter van de Afdeling Taal- en Letterkunde: Germaanse Talen en decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Hij publiceerde bijdragen over Duitse en Nederlandse literatuur en vertalingen (Nederlands-Duits en Duits-Nederlands), hield tal van lezingen en organiseert, vooral in samenwerking met Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung en het Goethe-Institut Brüssel, ontmoetingen met Duitstalige auteurs (zie verder: Literarischer Treffpunkt en onderzoeksproject Begegnungen).

Hij ontving op 12 december 2001 het 'Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland'.

Onderzoeksproject Begegnungen (= Ontmoetingen)

De ontmoetingen van het Literarischer Treffpunkt maken deel uit van een vijfdelig onderzoeksproject 'Begegnungen. Deutschsprachige Gegenwartsliteratur im Porträt'. De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd in een gelijknamige reeks:

  • 1. Begegnungen. Schweiz. LTB, 1991
  • 1a Leben gefällt mir -. Begegnung mit Max Frisch. LTB, 1992.
  • 2. Ein Schreibtisch in Berlin (in Vorbereitung, Dresden: Thelem, 2006)
  • 3. Begegnungen. Österreich (in Vorbereitung)
  • 4/5. Begegnungen Deutschland (in Vorbereitung)

"Begegnung mit Autoren der Gegenwartsliteratur bedeutet vordergründig, dass man sie trifft, bei der Lesung, im Gespräch . Als Literaturwissenschaftler geht es mir an erster Stelle um die Literatur: wie sie entsteht und sich weiterentwickelt. Meine Zielsetzung ist, jeweils acht Autoren der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur vor dem Hintergrund des Gesamtwerks zu porträtieren und so die eigene Begegnung mit dem Autor zum Leser hin zu verlängern. Begegnung mit Autoren der Gegenwartsliteratur bedeutet letztlich, dass man sich in den Büchern trifft."

Het gaat in dit project om steeds nieuwe antwoorden op de vraag wat literatuur is en om reflectie over het beeld van de Duitstalige literatuur in de tweede helft van de twintigste eeuw.

De ontmoetingen van het Literarischer Treffpunkt dienen niet alleen als materiaalverzameling voor het onderzoeksproject Begegnungen, maar er is ook een rechtstreeks verband tussen het project en de vakken Duitse auteurs I (Ba1), Literatuur en samenleving (Ba3) en twee keuzevakken (‘Max Frisch und die Schweiz’, ‘Martin Walser und Deutschland’, Ba3). Bovendien dragen ze bij tot het internationale karakter van Brussel als Europese hoofdstad.

Onderwijs

Daniel de Vin doceert binnen de opleiding Taal- en Letterkunde (DN, DE) de vakken Geschiedenis Duitse literatuur I en II, Duitse auteurs I en II. In het derde bachelorjaar doceert hij Literatur und Gesellschaft en een keuzevak. Hij is ook beschikbaar als begeleider van de bachelorproef.

Expertise

Daniel de Vin is organisator van het Literarischer Treffpunkt waar jaarlijks een aantal belangrijke Duitstalige auteurs zich komen presenteren. Deze activiteiten sluiten aan bij onderzoeks- en onderwijsprojecten rond hedendaagse Duitstalige letterkunde.

Selectieve lijst van publicaties

N.B. Zie voor meer details ook het overzicht onderzoek 1996-2006.

2006

“Literatur im Dialog. Brüsseler Begegnungen“. Schriftliche, aktualisierte Fassung (Juni 2005) zweier Kurzvorträge: Literaturhaus Frankfurt, September 2004 und Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest, November 2004. Erscheint im Laufe des Jahres 2006 bei Thelem, Dresden. Vorveröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Verlags).

2005

"Martin Walser. Deutscher Sprachvirtuose und Bodensee-Europäer", in: Almai, F./ Schmitz,W. (red.),Über Martin Walser, Dresden: Thelem, 2005, 1-47.

2000

"Een laat-twintigste-eeuwse Duitse short story-roman: Ingo Schulze. Simple Storys", in: M. De Clercq e.a. (red.), Verzoenende veelzijdigheid. Huldealbum opgedragen aan prof.dr. H. van Gorp. Brussel, 2000, p. 51-59.

Was bleibt? Ex-Territorialisierung in der deutschsprachigen Prosa seit 1945 (red., samen met B. Philipsen en C. Ruthner), Francke, Tübingen.

1999

"Walser zu entsprechen. Zur Selbsterforschung der Figuren in Martin Walsers Romanen" (Laudatio Martin Walser, K.U. Brussel, 28/29 januari).

1998

De mooiste van Bertolt Brecht. Lannoo/Atlas, Tielt/Amsterdam. (Selectie gedichten, controle vertalingen, inleiding).

Dietsche Warande & Belfort 98/6 (Zwitserland-nummer: samenstelling, vertalingen, inleiding).

1996

Peter Bichsel. Verhalen voor kinderen en andere grote mensen. Van Goor, Amsterdam (Vertaling van Kindergeschichten).

1993-1996

Recensies van publicaties over Zwitserse literatuur voor Duits vaktijdschrift Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen. Niemeyer, Tübingen.

Vertalingen van Duitstalige literaire teksten voor de tijdschriften Dietsche Warande & Belfort en deus ex machina.

Portretten van Zwitserse schrijvers, recensies van en overzichtsartikelen over hedendaagse Duitstalige literatuur in De Standaard (SdL).

1992

Leben gefällt mir -. Begegnung mit Max Frisch. Brussel, 1992, 144 p. (redactie en 3 bijdragen).

1991

Begegnungen: Schweiz. Deutschsprachige Gegenwartsliteratur im Porträt. Brussel, 1991, 280 p.

1990

" 'Schlimm wäre der Verlust des Gedächtnisses'. Zur Entstehung von Max Frischs Erzählung 'Der Mensch erscheint im Holozän' ", in:Begegnung mit dem Fremden. Akten des VIII. Internationalen Germanisten-Kongresses Tokyo 1990. Deel 9, 1992, p.492-498.

1980-1990

Bijdragen over hedendaagse Duitse literatuur, vooral in Germanistische Mitteilungen en Spectator.

Vertalingen (N-D) brochures Ons Erfdeel.

1977

Max Frischs Tagebücher. Studie über 'Blätter aus dem Brotsack' (1940), 'Tagebuch 1946-1949' (1950) und 'Tagebuch 1966-1971' (1972) im Rahmen des bisherigen Gesamtwerks (1932-1975). Böhlau, Këulen/Wenen, 1977, 360 p.

1975-1979

Bijdragen over Nederlandse literatuur in het tijdschrift Ons Erfdeel.

1970-1975

Bijdragen over hedendaagse Duitstalige literatuur in het tijdschrift Dietsche Warande & Belfort.

1970

"Max Frisch. 'Mein Name sei Gantenbein'. Eine Interpretation. In: Studia Germanica Gandensia. Gent, 1970, 243-263.

 

Foto

Daniël de Vin